Dřevařský průmysl na Ukrajině

Dřevařský průmysl

Dřevařský průmysl patří na Ukrajině k prosperujícím a také dobře zajištěným sektorům země, který je mimo jiné jedním z velkých zdrojů dřeva v Evropě. Velmi tomu napomáhá i fakt, že na Ukrajině probíhá státní program, který má za cíl ochranu státních lesů a další systematický rozvoj lesního hospodářství.

Největší koncentrace lesů je na severu a západu Ukrajiny (v typu lesního porostu jsou nejvíce zastoupeny borovice, buk, dub a smrk). Dřevo je na Ukrajině základní přírodní surovinou.

Stálá produkce surovin z lesních zdrojů vyvolává na globálním trhu výraznou poptávku po certifikovaných dřevařských výrobcích a řezivu z Ukrajiny. Mezi hlavní importní země patří např. Turecko, Polsko, Bulharsko, Rakousko, Německo, Slovensko nebo Rumunsko.

V rámci dřevařského průmyslu se Ukrajina do budoucích let spoléhá na neustále stoupající růst v rámci dřevařského průmyslu a také na zájem ze strany zahraničních investorů.

Máte zájem znát aktuální trendy a příležitosti pro investice v dřevařském sektoru země? Nabízíme komplexní služby od vypracování analýzy průmyslové oblasti, až po pomoc s věcmi praktického rázu a zaměření.

Neváhejte a kontaktujte nás!

Rádi Vám pomůžeme.

Napište nám