Zakarpatský region a investiční vyhlídky v oblasti

Užhorod – centrální město

Hlavním administrativním sídlem Zakarpatského regionu je od roku 1946 (cca. 117 tisíc obyvatel). Město leží 3 km od Slovenska a protéká jím řeka Už, podle které má Užhorod své jméno.

Součástí města je mezinárodní letiště a moderně zrenovované nádraží, které zajišťuje spoje po celé Ukrajině a Evropském světadílu.

Město je hojně navštěvováno turisty, z toho nejvíce atraktivními místy jsou např. Užhorodský hrad, římskokatolická katedrála nebo skanzen lidové architektury. Zajímavostí města je i busta prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.

Mukačevo

Druhé důležité místo Zakarpatského kraje (cca. 83 tisící obyvatel) je vzdáleno 25 km jihovýchodně od Užhorodu a leží v údolí řeky Latorica.

V době raného osídlení se zde nacházel mlýna na mouku, od kterého prý dle legend je název města odvozen. Mezi významné památky města patří hrad Palanok (9. století) nebo klášter postavený ve 14. století.

Geografie

Za první Československé republiky bylo Zakarpatí (dříve známo pod jménem Podkarpatská Rus) její nejvýchodnější částí.

Dnešní rozloha čítá 12 777 km2, kde se rozkládají vysoké hory (80 % z celé oblasti), travnaté poloniny a husté lesy.

Administrativně se dále oblast dělí na 13 dalších okresů. Celkem je zde 11 měst a okolo 600 vesnic.

Dopravní infrastruktura

Již od středověku je Zakarpatí důležitým průsečíkem obchodních cest, které rychle a efektivně spojují Evropské státy všech světových stran.

Hlavní železniční trať je součástí 5. Panevropského koridoru, který se protíná s další významnou mezistátní dopravní trasou na směru Baltské moře – Černé moře (Gdaňsk – Oděsa).

Dále se zde nachází 17 hraničních přechodů s Evropskou Unií. Celkové délka cest pro osobní a nákladní vozy je více než 3,5 tisíc km.

Přírodní zdroje

Zakarpatská Ukrajina je tradičně považována za velmi bohatou lesní a zemědělskou oblast. V zastoupení jednotlivých dřevin zde převažuje buk (59 %), smrk a jedle (32 %), dub (7,5 %).

Region je místem nejvíce zachovaných pralesů v Evropě. V roce 1968 vznikl biosférický ekosystém, který byl roku 1993 zapsán na seznam UNESCO.

Kraj obsahuje spoustu nerostných surovin a z toho některé odrůdy jsou geologicky lokalizované pouze pro tuto oblast. Nacházejí se zde např. naleziště alunitu, halitu, perlitu nebo polymetalu.

Z rekreačního hlediska je Zakarpatí také velmi bohatý kraj na minerální a termální léčivé prameny (136 přírodních jezer).

Průmysl

Převážná část ekonomicky činného obyvatelstva je soustředěna ve výrobní sféře. Významný podíl má zemědělství (pěstování kukuřice, brambor, zeleniny, vinné révy) a lesnictví.

Mezi další důležitá průmyslová odvětví Zakarpatí patří:

 • strojírenství (automobily, elektromotory, obráběcí stroje)
 • potravinářský průmysl (mléčné výrobky, minerální vody)
 • stavebnictví (kamenivo, vápno)
 • dřevozpracující průmysl (řezivo, nábytek, dřevěné uhlí)
 • báňský průmysl (kuchyňská a průmyslová sůl)
 • řemeslná výroba (kožešnictví, hrnčířství, tkalcovství)
 • elektrotechnika

Cestovní ruch

Jedním z nejnavštěvovanějších míst Zakarpatí je Siněvirský národní park (rozloha 40 ha) s nejvýše položeným horským jezerem v celé Ukrajině (989 m n. m.). Turisté si zde mohou vyzkoušet jízdu na tradičních vorech a také je zde k nalezení muzeum vorařství, které je jediné v celé Evropě.

V jižní části Siněvirského národního parku je vesnice Koločava, místo a rodiště legendárního Nikola Šuhaje loupežníka (román spisovatele Ivana Olbrachta) a také muzeum československé školy.

Siněvirský národní park je oblast tradičních horských osad, skanzenů a přírodních památek. Vyvěrá zde také 48 minerálních zřídel, které lákají lidi z celého světa pro své léčivě blahodárné účinky.

Specifické pohoří Karpat je též vyhledávaným prostředím pro horskou pěší turistiku. Východní část oblasti (lyžařská střediska Dragobrat, Bukovel) je hojně navštěvovaná turisty v zimním období.

V Zakarpatském regionu v současné době  úspěšně působí mnoho společností se zahraničním kapitálem

Například:

 • Ltd. “Yazaki-Ukraine” (Japan)
 • Ltd. “Jabil Circuit Ukraine” (USA)
 • JSC “Mukachevo plant” Tochprylad “
 • Ltd. “Nidan +” (USA)
 • JSC “Berehove Radio” (Hungary)
 • Ltd. “ENO-furniture”
 • Ltd. “Svedvud Ukraine” (Netherlands)
 • Ltd. “WET – Automotive Ukraine” (Germany)
 • Ltd. “Hroklin – Carpathians” (Poland)
 • JV “Fisher-Mukachevo.”
 • Foxconn