Proč je Ukrajina vhodnou zemí pro Vaše investice?

Ukrajina – země vzdělaných lidí s investičním potenciálem

Ukrajina (hl. m. Kyjev) je se 46 milióny lidmi, 27. největším státem podle počtu obyvatel. Ukrajina je také 8. stálým světovým průmyslovým producentem a např. předním vývozcem pšenice.

Ukrajina je také zemí s velkou gramotností. Cenným údajem o vzdělanosti ukrajinských lidí je 16. místo v celkovém počtu studentů navštěvující vysoké školy. Hl. město Kyjev má okolo 70 vysokých škol.

Atraktivně se rozvíjející trhy jsou příslibem blízké budoucnosti

Díky ohromnému množství volně dostupného přírodního bohatství, je v současné chvíli ukrajinská ekonomika na cestě vzhůru. HDP na Ukrajině v roce 2010 dosáhl v přepočtu 136 miliardy USD a rok 2011 pokračoval v pozitivně nastaveném směru (zvýšení o 5,2 %).

Další roky přinesly nepatrný zlomek nárůstu hrubého domácího produktu (2012 – 0,2 %, 2013 – 0,6 %). Podle odborných prognóz již rokem 2014 dojde o další až 3% zvýšení, která má potvrdit vzrůstající ekonomické tendence ukrajinského státu.

Rozsáhlé přírodní zdroje převyšující USA nebo Rusko

Na Ukrajině je velmi rozmanitý výskyt jednotlivých minerálních zdrojů (okolo 200 druhů). Hojnost a pestrost minerálů hravě překonává i zdroje největších států na světě.

Ukrajinská příroda poskytuje také dostatek černého uhlí (Donecká oblast), dřeva (pásmo smíšených lesů) a především zásobu břidlicového plynu (dle odhadů 3. v Evropě).

Také objemy z rudné těžby, kdy např. mangan (Nikopolská pánev je největší naleziště na světě) patří mezi velmi výnosné produkty.

Na Ukrajinu připadá také 30% podíl z celosvětového měřítka zemědělsky velmi prosperující úrodné půdy neboli „černé země“, která zabírá okolo 60 % veškerého ukrajinského státu.

Výhodná strategická poloha mezi Evropou a Asií

Podle zeměpisných kritérií je Ukrajina 44. největším státem na světě a vedou přes ni čtyři Panevropské koridory. To napomáhá tomu, že Ukrajina tvoří dobrou obchodní křižovatku na velmi frekventované trase: Evropa - Rusko - Střední Asie - Blízký Východ.

Klíčovou obchodní zemí je Rusko (27% export a 30% import) se kterým má Ukrajina podepsanou smlouvu o volném obchodě. Např. zemní plyn je 80 % dovážen z Ruska.

V Ukrajině je několik významných přístavů (Oděsa, Sevastopol), které umožňují přístup k Černému a Azovskému moři. Dále široká síť letecké, železniční (cca. 22 tisíc kilometrů) a automobilové dopravy (cca. 170 tisíc kilometrů). Rozsáhlá modernizace (výstavba nových dálnic a letišť) v dopravní oblasti nastala roku 2012, díky pořádání Mistrovství Evropy ve fotbale.

Mezi hraniční sousedy Ukrajiny patří členové EU: Polsko, Rumunsko, Slovensko, Maďarsko a státy mimo EU: Rusko, Bělorusko a Moldavsko.

Agrární sektor

Zemědělství je jednou z nejperspektivnějších oblastí. Kdy více než 20 % HDP země, je tvořeno výrobou obilnin (kukuřice, pšenice), brambor, cukrové řepy atd. V jižní části Ukrajiny se dobře daří vinařství a rybolovu.

V současné době stoupá na Ukrajině výroba a vývoz medu (45 % export do Německa). V roce 2013 se vyvezlo do zahraničí o 36 % více medu než za rok 2012.


Strojírenství

Strojírenský průmysl na Ukrajině stojí na tradiční bázi ve výrobě strojů, automobilů a letadel. To, že o produkty vyrobené v Ukrajině, je ve světě tržní poptávka demonstruje např. exportní nárůst lodí.

Rusko je např. stálým odběratelem železničních lokomotiv ukrajinského původu

Metalurgie

Jedná se o jeden ze základních průmyslových odvětví (25 % průmyslové výroby státu). 42 % je celkové číslo exportu Ukrajiny za poslední roky (např. i do Jižní Ameriky).

Metalurgické závody se zabývají odvětvím černé (výroba trubek, válcování) a barevné (měď, titan, uhlík) metalurgie.

Energetika

Pro střední a východní Evropu je Ukrajina jedním z dominantních výrobců elektrické energie. Atomová elektrárna Zaporožskaja AEO je největší v celé Evropě a třetí na světě. Dále se zde nachází dostatečný počet tepelných a vodních elektráren.

Na energetickém trhu Ukrajiny působí již úspěšně několik let např. Siemens, Bosch, Contour Global nebo Legrand.

V současné chvíli trh zde nabízí velkou příležitost v odvětví, jako jsou: vysoké napětí, technologie pro rozvod elektrické energie a alternativní energetická opatření.

IT sektor

Na Ukrajině je 5. největší světový trh na poli outsourcingových služeb IT. V roce 2010 objem trhu překročil miliardu USD.

Cestovní ruch

V roce 2010 byla Ukrajina osmá nejnavštěvovanější zemí Evropy. Ročně na Ukrajinu zavítá okolo 20 milionů turistů.

Mezi nejvíce navštěvovaná lokace patří Krym a Karpaty.